FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

VERKAT SEDAN ÅR 1797

Ekogrundkurs 2021

Ekologisk produktion är en miljövänlig odlingsmetod och strävar efter hög självförsörjning.
Ekoproduktionen behöver få köpta insatser.

 
Målgrupp

1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling (växt och djur) och söker förbindelsen

för ekologisk produktion. Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan
den söks.
2) Ekogårdar som gör generationsväxling och den nya odlaren saknar intyg från
ekogrundkursen.
3) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslingsoch
växtskyddsmetoder.

Tidpunkt
2.-3.2., 9.2., 17.2 och 23.2.2021. Totalt 5 dagar, dagligen kl. 9.00–15.30.
Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Plats
Distans via Microsoft Teams. Efter kursanmälan får man en mötesinbjudan per e-post och via en länk ansluter man till kursen.

Kursavgift
80 €/kursdag + moms.

Anmälan
Sker elektroniskt på www.eduya.fi , senast den 29.1.2021

Subcategories