FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

VERKAT SEDAN ÅR 1797

OM FHS

Finska Hushållningssällskapet har verkat sedan år 1797. Sällskapet ingår i ett nätverk av rådgivningsorganisationer, som erbjuder jordbrukare sakkunnig och opartisk rådgivning på modersmålet. FHS:s huvudsakliga verksamhetsområde är det svenska och tvåspråkiga Åboland. Sällskapets målsättning är att främja lantbruket, höja lantbrukarnas yrkesskicklighet och söka nya utvecklingsmöjligheter för landsbygden. Tillsammans med sina systerorganisationer i Svenskfinland hör FHS till Svenska lantbrukssällskapens förbund (Slf). Slf stöder och samordnar verksamheten för sina medlemsorganisationer. FHS:s verksamhet är delvis statsunderstödd. Det möjliggör att de arvoden som jordbrukarna betalar för tjänsterna kan hållas på en skälig nivå. FHS deltar också i ProAgria, som är en samarbetsorganisation för landsbygdsrådgivningen i hela Finland.
 
 
FHS strävar till att i främsta rummet ge en individuell rådgivning. FHS arrangerar också kurser tillsammans med branschens olika undervisningsenheter, och dessutom medverkar sällskapets rådgivare ofta på de olika lantmannagillenas och -klubbarnas möten.
Följ och gilla oss på Facebook!