RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

* UTFÖR RÅD 2020 TJÄNSTER 

Jörgen
Grandell

Direktör
tfn 0400 825 103
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mats
Norrholm

Ekonomirådgivare
tfn 0400 820 941
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anders
Abrahamsson *

Växtodlingsrådgivare
tfn 0440 555 786
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fredrik
Björklund * 

Trädgårdsrådgivare
tfn 050 593 4350
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peter 
Fritzén * 

Växtodlingsrådgivare
tfn 0400 688 507
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nora 
Lindroos

Växtodlingsrådgivare
tfn 040 565 7244
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Riitta-Liisa
Pettersson * 

MILJÖ- OCH LANDSKAPSVÅRDSRÅDGIVARE
tfn 040 593 8691
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FHS

Tavastgatan 28, Åbo