FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

VERKAT SEDAN ÅR 1797

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

* UTFÖR RÅD 2020 TJÄNSTER 

Jörgen
Grandell

Direktör
tfn 0400 825 103
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mats
Norrholm

Ekonomirådgivare
tfn 0400 820 941
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.FHS

Tavastgatan 28, Åbo