FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

VERKAT SEDAN ÅR 1797

Written by Nora Lindroos

Växtskyddsexamen 2021

På grund av rådande situation kan växtskyddskurser med tillhörande tent inte ordnas som fysiska utbildningstillfällen. I första hand rekommenderar vi att man utför växtskyddsexamen via nätet. Man kan utföra examen via ProAgrias hemsida https://www.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-13675
(tentamen kan göras på både svenska och finska).

På adressen https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsmedel/story_html5.html hittar man material som det är värt att bekanta sig med innan tentamen.

Om man inte har möjlighet att utföra tentamen via nätet ordnar vi inom FHS så kallade drive-in tillfällen. Där deltagaren avlägger examen i sitt eget fordon. Till dessa tillfällen krävs bindande anmälan. Priset för drive-in tillfället är 50 € (inkl. moms). Om det finns behov av årets upplaga av Växtskyddshandboken så meddela intresset i samband med anmälan så får ni den samtidigt med tentamen. Egen penna och någon form av skrivunderlag tar odlaren med till examen.

Drive-in tillfällen

29.3 Kimito kl 10–16 (Villa Landes parkering)
30.3 Pargas kl 10-16 (ST1 parkering)
(Exakt tidpunkt meddelas senare till de anmälda deltagarna)

Mera information och anmälningar till

Peter Fritzén 0400688507, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nora Lindroos 0405657244, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Att avlägga växtskyddsexamen elektroniskt

För att avlägga den elektroniska växtskyddsexamen börjar man med att fylla i sina uppgifter omsorgsfullt på anmälningsblanketten så att man får rätt uppgifter på examensintyget och betalningskvittot.

Efter att man har betalt examensavgiften som nätbetalning får man till sin e-post en länk till den finsk- eller svenskspråkiga tenten. Välj länken med det språk på vilket du tänker avlägga tenten. Länken är i kraft två (2) veckor efter att du anmält dig.

Man har en timme tid på sig att svara på 20 frågor

I examenssystemet har man en timme på sig att svara på 20 frågor som väljs slumpmässigt. Frågorna kan gälla växtskydd inom åkerbruk, trädgårdsproduktion och skogsbruk. Examen måste avläggas på en gång utan möjlighet till avbrott. För en godkänt avlagd examen krävs det minst 16 rätta svar. Om man inte får godkänt resultat den första gången, finns det möjlighet att förnya examen en gång. För godkänt avlagd examen får man ett intyg direkt till sin e-post.

Betala med nätbankskoder

Examen kan betalas med nätbankskoder som är i allmän användning. Priset är 50 euro (inkl. moms 24 %)

Mera info

Läs närmare anvisningar om den elektroniska examen på ProAgrias webbsidor. De svenska anvisningarna finns längst ner på sidan.

Här kommer man direkt till anmälningsblanketten

Ifall av störningar, kontakta ProAgrias kundtjänst

OBS! Om det förekommer någon störning i samband med anmälan till examen, tag kontakt via ProAgrias rikstäckande kundtjänstnummer 044 420 9000 (mon-fre kl. 8.15-16.00) eller per e-post till adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..